مجتمع کشت و صنعت دشت خرمدره در افق چشم‌انداز بنگاهی سرآمد در رشته فعالیت کشاورزی و دامپروری که با برندی معتبر، بزرگترین و بهترین تولید کننده محصولات دامی، زراعی و باغی سالم و با کیفیت در منطقه خواهد بود.

ماموريت سازمان

Mission
 • تولید و عرضه محصولات سالم با برترین کیفیت
 • عرضه محصولات با قیمت منصفانه و رقابتی، معرفی برند شرکت، رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
 • مشتری مداری و ارزش آفرینی برای ذینفعان
 • سودآوری، رشد و توسعه، بکارگیری فناوری های نوین، ورود به بازارهای جهانی
 • محافظت از محیط زیست و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی

 

استراتژی

Strategy

۱-افزایش ظرفیت تولید شیر با بهبود راندمان با نگاه اصلاح نژادی و توسعه دام دوششی به همراه توسعه پایدار
۲-کاشت و تولید نهال با ارقام با کیفیت و پر محصول و توسعه باغات میوه دانه‌دار و هسته‌دار
۳-ادامه فرایند اصلاح ساختار نیروی انسانی و تدوین برنامه‌های آموزشی
۴-افزایش بهره‌وری منابع انسانی با اجرای سیستم‌های انگیزشی تشویق و تنبیه مناسب.
۵-ارتقاء سطح تکنولوژی متناسب با افزایش حجم تولید با کیفیت
۶-کنترل و کاهش هزینه‌های تولید و توجه به بازار‌های جدید فروش.
۷- اجرای سیستم قیمت تمام شده روزانه جهت کنترل بر هزینه‌های تولید، ضایعات وتلفات

 

 

اهداف کلی

General Targets

۱ -افزایش تولید شیر و محصولات کشاورزی با کیفیت و سالم وارتقاء ضریب مکانیزاسیون و سطح فناوری در تولید و عرضه محصولات متنوع و با کیفیت
۲- توسعه سهم بازار و اقدام در توسعه صادرات دام و محصولات کشاورزی و عرضه مستقیم شیر و میوه با هدفگذاری ۲۰ درصد از تولیدات
۳- رشد تولید و کنترل مستمر قیمت تمام شده در جهت تولید اقتصادی‌تر و ارتقای بهره‌وری و بهبود شاخص‌های مالی، اقتصادی و بازده دارایی‌ها و ارتقای اثر بخشی منابع از طریق مدیریت هدایت منابع به امور دارای الویت
۴- بهبود کیفیت محصولات با رعایت شاخص‌های فنی
۵- استقرار مدیریت جهادی در شرکت و تعیین اهداف و استراتژی‌های همسو با سیاست‌های راهبردی هلدینگ و پیگیری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای مصوب
۶- پیگیری و اقدام در جهت ورود به بازار سرمایه و بورس و جلب مشارکت سرمایه گذاران خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در جهت تامین منابع مالی سرمایه گذاری‌های مصوب شرکت و هلدینگ و تامین نقدینگی
۷- توسعه و اصلاح ساختار سرمایه انسانی شرکت هم‌راستا با اهداف و استراتژی هلدینگ و بنیاد

 

 

چشم‌انداز سازمان

VISION
 • تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی سرآمد و برندی معتبر و پیشرو در صنعت کشاورزی و دامپروری کشور
 • افزایش سودآوری و سهم بازار در صنعت کشاورزی و دامپروری کشور
 • ارتقای رتبه و جایگاه شرکت در میان شرکت های وابسته به بنیاد
 • تولید پایدار محصولات کشاورزی و دامپروری با کیفیت بالا و ممتاز در جهت تأمین امنیت غذایی کشور

ارزش‌های سازمان

Values
 • خلاقیت و نوآوری
 • شفافیت عملکرد و پاسخگویی
 • استفاده از خرد جمعی و کار تیمی
 • مسئولیت پذیری در کار و اجتماع
 • شایسته سالاری