مجتمع کشت و صنعت دشت خرمدره در افق چشم‌انداز بنگاهی سرآمد در رشته فعالیت کشاورزی و دامپروری که با برندی معتبر، بزرگترین و بهترین تولید کننده محصولات دامی، زراعی و باغی سالم و با کیفیت در منطقه خواهد بود.

ماموريت سازمان

Mission

شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره تولیدکننده محصولات کشاورزی و دامپروری میباشد .این شرکت با استفاده از فناوري روز، نيروي انساني آموزش ديده، رعايت استاندارهاي زيست محيطي و قوانين جاری کشور تامین کننده منافع ذینفعان خود بوده و در مقابل جامعه وصاحبان سهام پاسخگو میباشد. همچنین با نگرش توسعه پایدار، بهبود مستمر و تولید بیشتر، بدنبال تولید و عرضه محصولات سالم، باكيفيت و متنوع در رشته فعاليت‌هاي دامپروري و كشاورزي در كشور و منطقه مي‌باشد.

 

استراتژی

Strategy

۱-افزایش ظرفیت تولید شیر با بهبود راندمان با نگاه اصلاح نژادی و توسعه دام دوششی به همراه توسعه پایدار
۲-کاشت و تولید نهال با ارقام با کیفیت و پر محصول و توسعه باغات میوه دانه‌دار و هسته‌دار
۳-ادامه فرایند اصلاح ساختار نیروی انسانی و تدوین برنامه‌های آموزشی
۴-افزایش بهره‌وری منابع انسانی با اجرای سیستم‌های انگیزشی تشویق و تنبیه مناسب.
۵-ارتقاء سطح تکنولوژی متناسب با افزایش حجم تولید با کیفیت
۶-کنترل و کاهش هزینه‌های تولید و توجه به بازار‌های جدید فروش.
۷- اجرای سیستم قیمت تمام شده روزانه جهت کنترل بر هزینه‌های تولید، ضایعات وتلفات

 

 

اهداف کلی

General Targets

۱ -افزایش تولید شیر و محصولات کشاورزی با کیفیت و سالم وارتقاء ضریب مکانیزاسیون و سطح فناوری در تولید و عرضه محصولات متنوع و با کیفیت
۲- توسعه سهم بازار و اقدام در توسعه صادرات دام و محصولات کشاورزی و عرضه مستقیم شیر و میوه با هدفگذاری ۲۰ درصد از تولیدات
۳- رشد تولید و کنترل مستمر قیمت تمام شده در جهت تولید اقتصادی‌تر و ارتقای بهره‌وری و بهبود شاخص‌های مالی، اقتصادی و بازده دارایی‌ها و ارتقای اثر بخشی منابع از طریق مدیریت هدایت منابع به امور دارای الویت
۴- بهبود کیفیت محصولات با رعایت شاخص‌های فنی
۵- استقرار مدیریت جهادی در شرکت و تعیین اهداف و استراتژی‌های همسو با سیاست‌های راهبردی هلدینگ و پیگیری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای مصوب
۶- پیگیری و اقدام در جهت ورود به بازار سرمایه و بورس و جلب مشارکت سرمایه گذاران خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در جهت تامین منابع مالی سرمایه گذاری‌های مصوب شرکت و هلدینگ و تامین نقدینگی
۷- توسعه و اصلاح ساختار سرمایه انسانی شرکت هم‌راستا با اهداف و استراتژی هلدینگ و بنیاد

 

 

چشم‌انداز سازمان

VISION

مجتمع کشت و صنعت دشت خرمدره در افق چشم انداز بنگاهی سرآمد در رشته فعالیت کشاورزی و دامپروری است که با برندی معتبر، بزرگترین و بهترین تولید کننده محصولات دامی، زراعی و باغی سالم و با کیفیت در منطقه خواهد بود.

ارزش‌های سازمان

Values

متعهد به تولید مواد غذایی سالم و با کیفیت
تلاشگر در راستای رشد، تعالی، بالندگی و سودآوری مستمر
پاسخگو به سهامداران و مشتریان و کسب رضایت آنها
تامین کننده منافع ذینفعان