تاريخچه

History

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره در محدودهای به وسعت 1.084 هکتار در شهرستان خرمدره تولیدکننده انواع محصولات کشاورزی و دامپروری میباشد؛ از اهداف اصلی این شرکت افزایش تولید شیر و تلیسه، افزایش سطح زیر کشت باغات متراکم و پربازده، ارتقاء ضریب مکانیزاسیون و سطح فنآوری فرآیند پرورش گاو شیری، برونسپاری خدمات تولید، عرضه محصولات باغی ارگانیک، تولید نهال و صادرات میوه میباشد. این شرکت با دارا بودن منابع انسانی و مدیران و کارشناسان توانمند به منظور ارتقاء فن آوری تولید و بهره مندی از آخرین یافتههای علمی روز دنیا و بهره مندی از مشاوره اساتید مطرح داخلی و خارجی جهت دستیابی به بالاترین کیفیت محصول حرکت مینماید.
این شرکت در چهار زمینه دامپروری – زراعت – باغبانی و مرغداری فعالیت مینماید. فعالیت واحد دامپروری در سال 1354 و با ورود 400 رأس تلیسه هلشتاین باردار از آمریکا و اخذ مجوز بهره برداری آغاز شد. در حال حاضر واحد دامپروری دارای 7.250 رأس گاو شیری است و روزانه حدود 130 تن شیر تولید میکند. در بخش باغبانی از حدود 300 هکتار باغ میوه (سیب، گلابی، زیتون، هلو، شلیل، به و گردو) حدود 2000 تن محصولات باغی تولید میشود. در بخش کشاورزی نیز سالانه حدود 13،000 تن انواع محصولات زراعی (یونجه، ذرت، جو، گندم و کلزا) از حدود 600 هکتار از اراضی تولید میشود. در ده سال اخیر 168،196 میلیون ریال سرمایه گذاری توسعهای در بخش های مختلف شرکت انجام شده است. این سرمایه گذاریها هم در جهت توسعه افقی (کمی) و هم در جهت توسعه عمودی (کیفی) انجام شده است. در حال حاضر واحد دامپروری شرکت یکی از پنج واحد گاوداری بزرگ کشور میباشد. شرکت در راستای ارتقای بهبود کیفیت فرآیند تولید برای اولین بار در سال 1387 موفق به اخذ گواهی ISO 9001-2000 و در سال 1396 موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 شد. اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکههای مدرن و توسعه سیستمهای آبیاری به منظور ارتقاء بهرهوری از منابع آب و خاک و افزایش راندمان تولید محصولات زراعی و باغی از اهم برنامه های توسعهای بخش کشاورزی این مجتمع میباشد؛ به گونهای که هم اکنون هشت دستگاه سیستم سنتر پیوت و یک دستگاه لینیر در اراضی این شرکت استقرار یافته و در حال بهره برداری میباشد. همچنین، افزایش ظرفیت تولید و بهینهسازی فرآیند تولید در واحد گاوداری در 3 سال اخیر انجام در پی آن مقدار تولید شیر خام شرکت از روزانه 100 تن به 130 تن افزایش یافت. با عنایت به این اطلاعات پیشبینی میشود در آینده شاهد اثرات مثبت این طرحها در افزایش بهره وری تولید و ارتقاء کیفیت تولید در این شرکت باشیم.